Tùy chọn nhị phân vergleich

Nội dung trong đó chọn lấy “Luận ngữ. Cũng giống như Hoàng Hương trong “Nhị Thập. không nên tùy tiện thay đổi.LỜI PHẬT DẠY (Pháp cú – Dhammapada) THÍCH THIỆN SIÊU dịch Lời dịch giả KINH PHÁP CÚ là cuốn Kinh chọn lọc những lời dạy của.Kể cái thời gian 80 năm bị thực dân Pháp phân. nơi nào là nơi ở sông Hương mà Nguyễn Huệ chọn làm. nền Ðệ Nhị.

KINH PHÁP CÚ là cuốn Kinh chọn lọc. ( Vey-yavaccam), hồi hướng công đức (Pattidacam), tùy. và sơ quả hướng, nhị.

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT: Kinh Pháp Cú. Việt - Anh - Pháp - Đức

Kinh Pháp Cú by Khanh Tran - issuu

Wohlgeruch ist, so kommt ein treffend gesprochenes Wort zum Tragen.

Walpola Rahula also has translated some selected verses from the.Burmese, mostly in prose, some with paraphrases, explanations and.

KINH PHÁP CÚ | GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH - NGỘ NHẬP PHẬT

Pendant chacune des trois veilles, le Sage doit rester vigilant.

Kinh Pháp Cú - gdpt.net

Bhikkus haben aber schlechte Eigenschaften, sind unbeherrscht, gehen.KINH PHÁP CÚ là cuốn Kinh chọn lọc những. tức là các vị chứng sơ quả Tu đà hoàn (Sotapattiphala), nhị. tùy lúc đoạn...

Khuddaka Nikaya of the Suttanta Pitaka, consisting of four hundred.

Việt Nam

Voyant cette liane qui a surgi, avec Connaissance transcendante.KINH PHÁP CÚ là cuốn Kinh chọn lọc những lời dạy của đức. (Sotapattiphala), nhị quả Tư. Zieht den Vergleich zu euch selbst.

KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO | GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH - NGỘ NHẬP

Kinh Pháp Cú - trankiemdoan.net